Möbleringstips

Tält 6 meter på bredden

Bord 182cm x 76 cm & Stol bygger 180 cm på bredden, 3 rader 5,4 m
(bord bygger 76 cm +  stol 60 cm)

Bord 182cm x 76 cm & Stol bygger 180 cm på bredden, 3 rader 5,4 m
(bord bygger 76 cm + stol 60 cm)

Bord 182cm x 76 cm & Stol bygger 180 cm på bredden, 3 rader 5,4 m
(bord bygger 76 cm + stol 60 cm på bredden)
(borden bygger i denna möblering 7.30 m på längden)
(Välj till en extra tältsektion för att ha plats för dans, buffé, mm)

Bord 182cm x 76 cm & Stol bygger 180 cm på bredden, 3 rader 5,4 m
(bord bygger 76 cm + stol 60 cm på bredden)
(borden bygger i denna möblering 9.10 m på längden)
(Välj till en extra tältsektion för att ha plats för dans, buffé, mm)

Bord 182cm x 76 cm & Stol bygger 180 cm på bredden, 3 rader 5,4 m
(bord bygger 76 cm + stol 60 cm på bredden)
(borden bygger i denna möblering 10.80 m på längden)
(Välj till en extra tältsektion för att ha plats för dans, buffé, mm)

Tält 9 meter på bredden

Bord 182cm x 76 cm & Stol bygger 180 cm på bredden, 3 rader 5,4 m
(bord bygger 76 cm + stol 60 cm på bredden)
(borden bygger i denna möblering 3,70 m på längden
(Välj till en extra tältsektion för att ha plats för dans, buffé, mm)

Bord 182cm x 76 cm & Stol bygger 180 cm på bredden, 3 rader 5,4 m
(bord bygger 76 cm + stol 60 cm på bredden)
(borden bygger i denna möblering 3,70 m på längden
(Välj till en extra tältsektion för att ha plats för dans, buffé, mm)

Bord 182cm x 76 cm & Stol bygger 180 cm på bredden, 4 rader 7,2 m
(bord bygger 76 cm + stol 60 cm på bredden)
(borden bygger i denna möblering 9,1 m på längden)
(välj till en tältsektion 9×3 m extra för att ha plats för dans, buffé, mm)

Bord 182cm x 76 cm & Stol bygger 180 cm på bredden, 4 rader 7,2 m
(bord bygger 76 cm + stol 60 cm på bredden)
(borden bygger i denna möblering 10,9 m på längden)
(välj till en tältsektion extra 9×3 m för att ha plats för dans,buffé, mm)

Bord 182cm x 76 cm & Stol bygger 180 cm på bredden, 4 rader 7,2 m
(bord bygger 76 cm + stol 60 cm på bredden)
(borden bygger i denna möblering 10,9 m på längden)
(välj till en tältsektion extra 9×3 m för att ha plats för dans,buffé, mm)

Runt bord ( 6-8 personer) 152 cm i diameter inkl stol bygger 2,75 m i diameter
Runt bord (8- 10 personer) 178 cm i diameter inkl stol bygger 3 m i diameter

Bänkset & bord (8 personer) 182×76 cm + bänk 40 cm
(bygger bord 76 cm + bänk 40 cm st, tot 1,55 m på bredden)